Navigace: Provozní náklady

Tepelné čerpadlo šetří Vaše peníze

Stálý průměrný nárůst cen energií nutí každého k zamyšlení "Kde ušetři ". Dodavatelé energií hovoří o výhodných cenách, ale vzpomenete si kolik jste zaplatili za plyn na vaření, ohřev vody a topení před pěti či deseti lety? A kolik dnes?  Kdo nehodlá platit přemrštěné částky monopolním dodavatelům energií, kdo si chce dopřát základní komfort a přitom složitě netopit uhlím nebo dřevem, kdo chce být ohleduplný k životnímu prostředí, ten si pořizuje tepelné čerpadlo - a platí jen minimum nákladů.

Pořízení tepelného čerpadla není nejlevnější investice, proto zvažujte, přemýšlejte a počítejte.

Investice do tepelného čerpadla vzduch/voda 250-300tis.,  země/voda 300-400tis. ( kompletní instalace) Investice do plynové kotelny 90-130tis. ( kotel, bojler, montáž kotelny, odkouření, rozvod plynu, přípojka plynu, projekt, revize).

Významný rozdíl je i vtom, že stavební pozemek pro dům s tepelným čerpadlem pořídíte o několik desítek tisíc korun levněji než stejný pozemek, na kterém je vybudovaná plynová přípojka. Při objektivním a detailním porovnání cen činí rozdíl mezi pořízením dražšího typu tepelného čerpadla a plynového vytápění přibližně 200 000 až 250 000 korun. Tyto peníze se však majiteli čerpadla velmi rychle vrátí v podobě uspořených provozních nákladů na vytápění domu a ohřívání vody.Téměř 75% energie padne na topení  Kvalitní tepelné čerpadlo dokáže ušetřit 45 až 55 % celkových nákladů na provoz rodinného domu. To představuje u běžných rodinných domů 26 000 až 45 000 korun ročně. Jednoduchým výpočtem vychází, že tepelné čerpadlo ušetří za 20 let provozu nejméně 520 000 až 900 000 korun. Proč nejméně? Protože v této částce není započítán růst cen energií. Pokud porostou jen o 5 % ročně, uspořená částka se vyšplhá na 960 000 až 1 300 000 korun.

Tepelná čerpadla fungují tak dobře, že například Švýcaři jimi vytápějí 60% nových rodinných domů a Švédové dokonce více než 90 %. Tepelným čerpadlům se daří i v České republice, kde se instalují už 17 let. Do konce roku 2007 u nás bylo instalováno více než 12 000 zařízení všech značek a v současné době je tepelným čerpadlem vybavena každá desátá novostavba.

Tepelná čerpadla - rodinný dům

Tepelná čerpadla