Navigace: Princip tepelných čerpadel

Princip tepelných čerpadel

Příroda nám poskytuje řadu obnovitelných zdrojů. Slunce, geotermální energie akumulovaná v zemi, spodní i povrchová voda i vzduch. Tudíž zdroj energie nevyčerpatelný a bezplatný. Tepelné čerpadlo umí tuto energii získat a převést na vyšší teploty za pomoci kompresoru. Teplo lze cíleně předávat pro potřeby vytápění, ohřev teplé užitkové vody, vyhřívání bazénů, pro vzduchotechniku. Energie z přírody lze použít i obráceně, tj. pro chlazení aktivní i pasivní.

Nedílnou součástí tepelného čerpadla je primární okruh - způsob získávání tepla, na který jsou kladeny vysoké nároky: odolnost materiálů, efektivity přenosu tepla, způsob provedení, spolehlivost a dlouhá životnost.

Zdroje:

Vrt disponuje téměř konstantní celoroční teplotou. Odběr tepla zajišťuje čtyřtrubkový kolektor zapuštěný do vrtu o hloubce až 150m. Vrt je finančně náročnější, není náročný na prostor a lze využít i pro chlazení.

Plošný kolektor prokazuje vynikající hodnoty a v průběhu léta se dokáže v zemi nahřát až na 18°C což představuje vysoký topný faktor. Možno pokládat i do rybníků.  Nejlepší volba pro objekty s pozemkem.

Horizontální kolektor lze instalovat pro objekty se vzduchotechnikou ( využití odpadního vzduchu). Unikátní technologie IVT umožňuje zhotovení kolektoru na ploše 40m2.  Kompaktní kolektor získává z malé plochy geotermální energii a současně i teplo z odpadního vzduchu. Takto získané teplo lze použít pro vytápění a ohřev vody. Při přebytku odpadního tepla je energie ukládána zpět do země. Navrženo speciálně pro pasivní domy.

Energetické piloty odebírají teplo pod domem, který musí být na pilotech z hlediska stability objektu. Po obvodu armatur pilotů je instalováno potrubí zajišťující přenos tepla z okolní horniny. Nutno instalovat před zahájením výstavby objektu.

Voda ze studny o teplotě 8 až 10°C je čerpána do výměníku předávajícího teplo. Ochlazená voda je vypouštěna do druhé vsakovací studny. Náročné na kvalitu vody a vydatnost zdroje.

Vzduch v okololí se využívá v případech, kdy nelze zajistit odběr tepla ze země. Teplota vzduchu je velmi proměnná od +35°C do -20°C. Rychlá instalace tepelného čerpadla.