Navigace: IVT Centrum - Technologie tepelných čerpadel

Technologie tepelných čerpadel

Při koupi tepelného čerpadla v síti IVT CENTRUM máte jistotu, že vždy získáte výrobek se skvělými technickými parametry, využití nejmodernější technologie. Novinky na trhu tepelných čerpadel se v prodeji objeví nejdříve v IVT CENTRECH a teprve mnohem později u jiných dodavatelů čerpadel. Příkladem mohou být tepelná čerpadla IVT Greenline Plus s výstupní teplotou 65°C, tepelná čerpadla s topným faktorem vyšším než 5 (0/35), nebo tepelná čerpadla vybavena pokrokovými japonskými scroll kompresory Mitsubishi Electric s nízkou spořebou elektřiny a nízkou hlučností.

Technici v IVT CENTRECH mají bohaté praktické zkušenosti se všemi druhy tepelných čerpadel od jednotlivých systémů vzduch/voda, přes standardní aplikace systému země/voda a voda/voda, až po kombinované systémy, kde tepelné čerpadlo se systémem řízeného větrání nebo klimatizace domu.