Navigace: Zelená úsporám

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Zelená úsporám

PROGRAM POZASTAVEN

V rámci programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu na tepelná čerpadla v oblasti:

C - Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Rodinné domy: C.1.2 - výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za účinné tepelné čerpadlo

C.2.2 - instalaci účinného tepelného čerpadla do novostaveb
 
Výše dotace: tepelné čerpadlo země/voda, voda/voda s akumulací nebo rekuperac
tepelné čerpadlo země/voda, voda/voda
tepelné čerpadlo vzduch/voda s akumulací nebo rekuperací
tepelné čerpadlo vzduch/voda
tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
85 000,-Kč

75 000,-Kč
55 000,-Kč

50 000,-Kč

45 000,-Kč

D - Dotační bonus
Při kombinaci opatření: A + C.1 nebo C.2 + C.3
Výše bonusu - 20 000,-Kč

Bytové domy: C.1  - výměna neekologického vytápění za tepelné čerpadlo

 C.2 - instalaci účinného tepelného čerpadla do novostaveb

 
Výše dotace: tepelné čerpadlo země/voda, voda/voda
tepelné čerpadlo vzduch/voda
tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
25 000,-Kč/byt.jednotka
15 000,-Kč
/byt.jednotka
45 000,-Kč
/byt.jednotka

D - Dotační bonus
Při kombinaci opatření: A + C.1 nebo C.2 + C.3
Výše bonusu - 50 000,-Kč

 

Naše firma byla zapsána do registru seznamu odborných dodavatelů - SOD

Poskytujeme zpracování potřebné dokumentace pro podání žádosti:

Státní fondAktuální informace pro žadatele:
Web: www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz
Zelená linka: 800 260 500
Pevná linka: 267 994 300